בית מגורים A

בית מגורים A

הדמיות לתכנון בית מגורים במרכז הארץ | 2020

תכנון: אדריכל רז מלמד