בית פרטי ביקום

בית מגורים

הדמיות לתכנון בית מגורים | יקום, 2017

תכנון: רוני אלרואי אדריכלים