דירת מגורים ברעננה

דירת מגורים רעננה

הדמיות פנים לתכנון דירת מגורים

תכנון: LOOSE, אדריכלית טל לוסיקה | רעננה, 2015