בית מגורים בצהלה

בית מגורים

הדמיות לתכנון בית פרטי בצהלה

תכנון:פריצקי-ליאני אדריכלים | תל אביב, 2015