דופלקס בתל אביב

דירת מגורים

הדמיות פנים לתכנון דירת דופלקס בתל אביב

תכנון: MNYS Architects | תל אביב, 2015