הדמית 360 דירת דופלקס

דירת דופלקס ב360

חלל מגורים בקומת הכניסה בדירת דופלקס

תכנון: MNYS Architects | תל אביב, 2015