בית מגורים בצהלה

בית מגורים

הדמיות לתכנון בית פרטי

תכנון: אדריכלית מאיה כדיר | צהלה, 2015