דירת מגורים בהרצליה

דירת מגורים

הדמיות לתכנון דירת דופלקס למגורים

תכנון: ליעד קירמה | תל אביב, 2015