הדמית מטבח

הדמיות לתכנון מטבח

הדמיה להמחשת מטבח בתכנון ייחודי

בפרויקט ניתן להתרשם מחומרי הגמר שנבחרו, שילוב של אבן טבעית ונירוסטה.
ההדמיות מאפשרות בחינה מדויקת של פרטים יוצאי דופן בעיבוד אבן ובעיצוב משטחי עבודה ניידים על גבי האי.