הדמית 360 דירת בחיפה

דירת מגורים ב360

חלל ציבורי בדירת מגורים 

תכנון: LOOSE, אדריכלית טל לוסיקה | רעננה, 2015